Aurinkosähköä Rm- taloon

SON

Vakionaama
Yleistä
Olen käytännössä tilannut aurinsähkösysteemin Rm taloon. Toki en ole vielä tilausvahvistusta allekirjoittanut. Mitoitus on toimittajan mukaan hieman ylimitoitettu mutta olen sitä mieltä että talossa olevan automaation avulla pystyn mahdollisen yliteho kesäaikaan hyödyntämään, varaamaan ainakin osittain lämpimään veteen ja lattialämmitykseen. Ja ainahan sen ylimenevän sähkön saa myytyä verkkoon päin kovaan hintaan.;D

Kysymys
Onko kellään tietoa, onko olemasssa markkinoilla oheisen kuvan mukainen teho/ jännitesäädin, teholtaan noin 0- 6 kW ja/ tai jännitesäätö 3 v, 0-400V ja jota voidaan ohjata 0- 10 v ohjausviestillä? Vastus jota kyseinen säädin säätäisi, olisi käytännössä aluksi kattilan sähkövastus. Taloautomaatiossa on ohjelmallinen säädinlohko (RGB säädin) jon syötetyn tiedon perusteella on mahdollista saada aikaan tuo 0- 10 V ohjausviesti.
Säätöohjelma on vasta kehitteillä.

Ehkä monitaituri Kotte tai tietenkin joku muukin voisi avittaa. Toki haen itsekin mutta ei heti löytynyt. Taajuumuuttajia löytyy joka lähtöön mutta se ei käy. Aikoinaan opiskeluaikana teimme joitain labroja muistaakseni Triakilla, jolla siis muokattiin vaihtovirran siniaaltoa ja sillä saatiin muutettua jännitteen tehollisarvoa. Niistä ajoista tekniikka lienee mennyt hurjasti eteenpäin mutta tuo 0- 10 v ohjausviesti?

Alla siis skitsi säätimestä ja lisäksi kuva nykyisestä tehoseurannasta johon on jo aurinkotehokin lisätty valmiiksi. Aurinkovoimaan tulee muitakin kuvia esim kumulatiiviset vrk, kk ja vuosiseurannat.


katso liitettä 65623

katso liitettä 65625
 

kotte

Hyperaktiivi
Valaisisitko hiukan päämäärää, eli olisiko tarkoitus siirtää paneeleiden ylimääräinen tuotanto kattilan vastukseen verkkoinvertterikytkennästä vai ehkä jotakin muuta? Ilman verkkokytkentäähän jonkinlainen MPPT-säädin olisi se, mitä kannattaa tavoitella (eli imetään paneeleista niin paljon tehoa kuin irti hyödyksi saadaan tiettyyn kuormittavaan piiriin). Verkkoinvertterinkytkennän liikatuotannon mahdollisimman tarkka ohjaaminen hyödyksi taas riippuu siitä, onko ohjaus tehtävä suunnilleen puolijakson sisässä (nykyisten ei-netottavien tai vaihenetoittavien mittausperiaatteiden reunaehdoilla). Lähivuosina tulee lisäksi käyttöön mm. EU:n mittausstandardikehityksen myötä tasejakson ylitse (tulevaisuudessa 15 min) tapahtuva netotus. Jälkimmäinen puolestaan tekee nollapistekytkentäohjauksesta (esim. puolijohdereleillä) entistä houkuttelevamman vaihtoehdon vaihekulmaohjauksen sijaan.

Näistähän on käyty paljonkin keskustelua myös ilmaisenergia.info:n puolella, eli verkkoinvertterijärjestelmän ylituotantoa yksi- ja kolmivaiheiheisia divertterituotteita on kyllä saatavilla. Oma mielipiteeni on, että paljosta hankaluudesta säästyy, kun lähtee vaihekohtaisista yksivaiheratkaisuista, vaikka sitten kolmennettuna kytkentänä kullekin vaiheelle erikseen. Asiaan vaikuttaa myös, onko verkkoyhtiöllä käytössä vaihenetottavat mittarit vai ei. Jos ei ole vaihenetoitusta, puhtaat kolmivaiheratkaisut on syytä unohtaa ainakin lyhyellä aikaperspektiivillä ennen kuin tasejakson yli tapahtuva netotus tuoton ja kulutuksen kesken tulee käyttöön.
 

roots

Hyperaktiivi
Nyt kannattaa odottaa tovi...jos sieltä napsahtaa ensin se 1h netotusjakso ja myöhemmin muuttuu 15min.
Asiahan on tapetilla juuri ja kohta alkaa tuototon ajanjakso....jos vaikka talvella jotain ratkasua tapahtuis.
 

SON

Vakionaama
Yleistä
Kiitoksia mielenkiinnosta edellisille. Koten toivomuksesta selvennän mistä on kyse. Ohessa on Rm talon nykyinen sähköverkon periaatekaavio sktsi ja oletan että alaa tunteva ymmärtää mistä on laajemmin kyse.

katso liitettä 65637
Selostusta
Taloautomaation yksikössä lasketaan jokaisesta kWh mittarista teho. Kun päämittausen verkosta tuleva teho alkaa
laskea lähelle nollaa ja aurinkosysteemin teho on samanaikaksisesti kasvanut, automaatiolla kytketään ensin lattialämmitys päälle. Jos teho edelleen kasvaa, kytkeytyy boileri ja edelleen jos teho kasvaa, kytkeytyisi kattilan vastus jos vaikkapa lattialämmitys tai boileri ovat jo "täyttyneet". Muun kulutuksen esim kettiökojeiden vaikutuksen näkee vain päämittauksesta ja samalla logiikalla voi esim lieden vaikutuksen huomata tehon nousuna jolloin jos automatiikka toteaa sen tiputtamalla kuormitusta pois. Idea on siis tavalla toisella hyödyntää aurinkopanelien tuottoa talossa ja myyntiin menisi mahdollisimman vähän.

Tuon kattilan vastuksen säädön tuoma hyöty saattaa olla vain teoreettinen, sillä sen säätimen hankintakustannus saattaa olla kalliskin. Tätä säädintä ohjattaisiin tavanomaisella 0- 10 V viestillä. Olin aikanaan eräässä projetissa jossa 0- 10 V viestillä ohjattiin varsin suuritehoisia valaistuksia. Toimittaja oli tuolloin Helvar. Mielestäni resistiivisen valaistuskuormaan tarkoitetun säätimen käyttö olisi tapauksessani täysin mahdollista. Se miten ja mistä informaatio otetaan kyseiseen säättimeen, on vielä auki mutta kun sen saan selville, itse säätöohjelma on varsin yksinkertainen.

Tehon rajoituksesta
Roots otti kantaa tehon rajoitukseen. Olen kirjoittanut tästä aiheesta aiemminkin juuri tuolta kannalta jos sähkön hintaan tulee tulevaisuudessa tehokomponetti. Uskoisin että kommentoivat ymmärtävät kuvan perusteella että tätä konseptia voi suoraan käyttää tehon rajoittamiseen. Tarvitaan vain ohjelma millä prioriteetillä tiputetaan kuormaa pois. Vaihtoehtoja tosin on vähän ja tutkailin että lisänä ILP:jäkin voi ohjata sähköt pois päälle periaatteella ja ne osaavat ikäänkuin sähkökatkon jälkeen jatkaa siitä mihin on jääty. Ilpeille tarvitaan vain syöttöön automaation ohjaama kelakytkin. Saatan tehdä sen jossain vaiheessa. Tein jo ohjelmaakin mutta se ei ole käytössä. Senverran tehonrajoituuksesta nytkin että kattilan vastus ja boileri eivät voi olla yhtä aikaa päällä (sähköinen ja ohjelmallinen lukitus).

Lkv
Tein verkon niin että kylmä vesi voi lämmetä monella tapaa ja yleensä se on ollut silleen että kylmä vesi menee ensin kattilan kierukkaan ja siitä boilerille. Kattilan vastus on siis 6 kW ja sen porrastaminen muulla tavoin kuin edellä, on ongelmallista.


:grandpa:
 
Viimeksi muokattu:

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
0-pisterele on kyllä sähkön laadun kannalta aika kätevä ja nopea reagoimaan. Sellaista voisi ohjata vaikka kanttiaallolla jonka taajuus säätyy sillä jännitteellä. Eiköhän sellainen vehjes kaupasta löydy jos ei jaksa itse värkätä.
 

kotte

Hyperaktiivi
Kun tuo netottava sähkönmittaus tulee toivottavasti käyttöön parin vuoden sisällä, nuo oman tuotannon käyttöä optimoivat ratkaisut tulevat todella helpoiksi. Tarvitaan vain kWh mittari, joka mittaa koko talon kulutusta ja tuotantoa ja esim. välkäyttää kulutuksen ja tuotannon lediä, kun tietty energiakvantti on siirtynyt suuntaan ja toiseen. Oletetaan, että tuotannon ledi on vihreä ja kulutuksen punainen. Ideana on yksinkertaisesti jokaisen vihreän välkähdyksen jälkeen lisätä kulutusta valitun kulutuslaiteprioriteetin perusteella niin, että saadaan punainen ledi välkähtämään. Pidetään siis kirjaa vihreän ja punaisen vilkahduksen määristä ja huolehditaan, ettei punaisten lukumäärä ylitä vihreiden lukumäärää (tai jos ylittää, kaikki optionaalinen kulutus kytketään pois päältä), mutta että ero pysyy silti mahdollisimman pienenä hyödyllistä kulusta tarvittaessa lisäämällä.

Tasejakso tulee kuvaan niin, että aina uuden tasejakson alkaessa (alkavien neljännestuntien kohdalla) kirjanpito nollataan ja aletaan seuranta alusta, koska kompensaatiota ei voine siirtää tasejaksolta toiselle. Jos taas kompensointi tasejaksojen ylitse käy mahdolliseksi, välkähdyksiin mahdollisesti joudutaan liittämään aikaleima, jotta vanhentuneet sykäykset voidaan poistaa juuri, kun ne menettävät merkityksensä nettolaskennassa.
 

SON

Vakionaama
Vesa ei taida kaiketa kunnioituksesta huolimattta olla nyt kartalla. Pelkistetysti on siis kysymyksessä tehon säätöön tarkoitettu laite jolla säädetään 3 vaiheista 400 V ja 6 kW vastusta teollisuusstandartin mukaisella 0- 10V viestillä joka on muistaakseni täyttä tasajännitettä. 0 - 10 V laitteet esimerkiksi moottoriventtiilit, taajuusmuuttajat jne ovat säätökäyrältään useimmin lineaarisia esim moottoriventtiili on 0 V viestillä täysin kiinni ja 10 V (100 %) viestillä täysin auki.

Omassa tapauksessa haen siis tehosäädintä jonka (antoteho) jännite on 0 V viestillä 0 V ja 10 V viestillä 400 V kolmivaiheisena. Taajuutta ei säädetä. Katso aloituksessa sktsiä ja edellisen viestin sktsiä jossa ympyrä.

:hmm:
 
Viimeksi muokattu:

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Omassa tapauksessa haen siis tehosäädintä jonka (antoteho) jännite on 0 V viestillä 0 V ja 10 V viestillä 400 V kolmivaiheisena. Taajuutta ei säädetä. Katso aloituksessa sktsiä ja edellisen viestin sktsiä jossa ympyrä.

0-pisterele on puolijohderele - joka kytkee virran vaihtojännitteen nollakohdissa. Eli tuolla itse valitulla ohjaustaajuudella pätkitään sitä 400V jännitettä, taajuudesta tai pulssisuhteesta riippuu montako jaksoa siniaaltoa päästetään kerrallaan vastukseen. Siitä tulee pwm-ohjaus joka keskiarvoistettuna voidaan tulkita jännitesäädöksikin, mutta kyseessä on siis suora vaihtovirran tehonsäätö huippujännitteeseen koskematta.
 

mk

Aktiivinen jäsen
Omassa tapauksessa haen siis tehosäädintä jonka (antoteho) jännite on 0 V viestillä 0 V ja 10 V viestillä 400 V kolmivaiheisena.
Mitenköhän sen kartan kanssa on, yleisemmin on tehon määrän yksikkönä ollut kaksoisvee.

Sinulla on kuormana vastus joten tyristorisäädin lienee käypänen.
Moni hyväksyy moisen moneen muuhunkin.

VesAn viestiä hieman tarkemmin lukien se sinun 0-10v esiintyy kohdassa "sillä jännitteellä" ja on siten sen 0-pistereleen lisäksi tarvittavan osan osa.
 

SON

Vakionaama
No niin tälläinen löytyi joka näin alustavasti on ainakin periaatteessa sitä mitä haen:


This is not Triac Dimmer! (Electrical interference with LED Triac dimmers can damage electronics equipment) Avoid!
The UDim-series dimmer provides smooth
dimming/control of incandescent, heater lights, heater elements with thermostat up to 2400W, halogen lamp, wire wound transformers, fan, inductive elements & LED dimmable lamps, from full brightness down to soft candle glow or close to zero if needed.


Tämä on tosin yksivaiheinen mutta noin teknisessä mielessä ei ole ongelma jakaa vastus kolmeen osaan poistamalla tähtipisteen ja ohjaamalla kutakin 2 kW elementtiä kolmella ylläolevalla säätimellä. Ei olisi myöskään ongelma ohjata taloautomaation kolmella säädinlohkolla kutakin 2 kW säädintä > vastusta erikseen.

Elikkä laitteita on saaavilla ja aikaakin on hakea sitä oikeaa. Jospa ajan oloon löytyy vastaava kolmivaiheinen 6 kW: n.

Itse aurinkosähkö projektista
Kerron tästä myöhemmin lisää. Kuitenkin sen verran että ilman kotitalousvahennystä hankinnasta ei saa millään kannatavaa ja kotitalousvähennyksenkin kanssa se on niin ja näin. Toisaalta kun on eläkkeellä ja laittaa osan kuluista harrastuksen piikkiin niin johan alkaa kannattamaan.

Kerron tästä myöhemmin lisää.

Kiitoksia vastaajille. :grandpa:
 
Viimeksi muokattu:

roots

Hyperaktiivi
Roots otti kantaa tehon rajoitukseen.
Tarkoitin kyllä energioitten kautta säätämistä/optimoimista näiden 1h tai 15min jaksoissa jotka suunnitteilla, tuohon hommaan riittää niks/naks toiminnot kun vaan ensin on selvillä energiat eli onko 1h aikana syntynyt ylijäämää>>>jos on niin lopputunnista niks-autetaan kuormaa päälle ja jos meinaa sitten mennä energian alijäämän puolelle samalla tunnilla niin naks-autetaan se kuorma pois. Noihin niks/naks toimintoihin voi tietty laittaa joitakin portaita niin saa tarkkuutta lisää jos haluaa...

Itsellä tuohon olis jo myös valmius olemassa, tiedän molemmat tehot ja energiat...mutta olen todennut että ei mun kannata kun vesi lämpee niin halvalla maalämmöllä ettei kannata ostaa/laittaa mitään (tähän pisteeseen on päästy pelkällä softalla) joten ylijäämän myynti vaan yksinkertaisesti verkkoon...
Jos jatkaisin tarkempaa teho-projektia niin ehkä tuosta valikoimasta alkaisin katsella kytkentärelettä:
 
Viimeksi muokattu:

SON

Vakionaama
En osaa sanoa ketä kiinnostaa mutta nyt löytyi juuri oikea laite siihen tarkoitukseen mitä hain eikä tuo hintakaan ihan päätä huimaa.


Täma laite tulisi siis ryhmäkeskuksen lähdön ja kattilan vastuksen väliin ja sitä ohjataan 0- 10 V viestillä jolloin lopputuloksena saadaan reaaliaikainen ja portaaton tehosäätö väille 0- 6.5 kW. Tosin aurinkoteho on maksimissaan 5 kW . 0- 10 viestin arvon laskentaohjelma PRV yksikössä on aika yksinkertainen perusmuodosssaan ja graafiikat aurinkovoiman tarkasteluun on jo kunnossa ja kokemuksen myötä kaikkea voi sen perusteella korjata tai täydentää. Se on selvä että ilman automatiikkaa ja pelkillä kulutuskohteiden päälle pois nix nax vehkeillä se ei tehokkaasti onnistu.

Sopimusasia on edennyt ja aurinkosysteemi on toiminnassa sopimuksen mukaan syyskuun puolivälissä. Edellä olen pohtinut miten aurinkoenergian tuotto saadaan tehokkaimmin käytettyä talossa. On mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa miten se loulta vaikuttaa ostosähkön määrään. Siitä myöhemmin.

Ps
Otin nuo skitsikuvat pois kun löytyi laite jota etsin ja skitsikuvat olivat sitä varten. Teksistä kyllä selviää asiat.


:grandpa:
 
Viimeksi muokattu:

kotte

Hyperaktiivi
Tuostakin laitteesta näkyy olevkinan saatavilla sekä vaihekulmasäätäjä että nollapistekytkentäsäätäjä. Itse asiassa monikäyttöisin olisi komponentti, josta voi valita jomman kumman säätötavan, mutta tätä laite ei speksin perusteella tue.

Hiukan toistaen todettakoon, että vaihekulmasäätö on tällä hetkellä ainoa tapa minimoida verkkoon halvalla myytävä oma tuotanto tilanteessa, jossa se voidaan hyödyntää oman lämpövaraajan tms. lataamiseen. Toisaalta kolmivaiheinen säätäjä ei pysty optimoimaan kustannuksia yhtä tarkasti Suomen oloissa kuin kolme yksivaihesäätäjää, jos paikallinen verkkoyhtiö ei tue vaihenetotusta. Jos taas siirtoyhtiö tukee vaihenetotusta (esimerkkinä Caruna), kolmivaiheisella vaihekulmasäädölläkin pääsee optimitulokseen.

Vaihekulmasäädön ongelmana ovat siitä aiheutuvat radiohäiriöt, jotka leviävät verkon kautta eteenpäin. Tämä tyypillisesti edellyttää lisäkuristimia ainakin verkkopuolelle. Kun tulevaisuudessa siirrytään tasejaksopohjaiseen netotukseen, kannattaisi oman tuoton ohjaaminen maksimaalisesti omaan käyttöön toteuttaa nollapistekytkimellä, koska vältytään radiohäiröiltä ilman lisäsuojaustoimepiteitäkin ja on aivan sama, käytetäänkö kolmivaiheista säädintä tai yhtä tai useampaa yksivaihesäädintä, kunhan käytettävissä olevaa tehoa vain voidaan ohjata tarpeen ja säästömahdollisuuksien mukaan.
 

roots

Hyperaktiivi
talossa olevan automaation avulla pystyn mahdollisen yliteho kesäaikaan hyödyntämään, varaamaan ainakin osittain lämpimään veteen ja lattialämmitykseen.
Minkäslaisen energian väliaikaishaban tuo loppuviimeksi tarjoo, 150L LV varaaja + lattia... tuo ei ehkä paljoa sisällä potentiaalia imeä sitä mitä 5kWp järjestelmästä on ylijäämää tulossa!?
 

SON

Vakionaama
Minkäslaisen energian väliaikaishaban tuo loppuviimeksi tarjoo, 150L LV varaaja + lattia... tuo ei ehkä paljoa sisällä potentiaalia imeä sitä mitä 5kWp järjestelmästä on ylijäämää tulossa!?

No tuolla edellä juuri kirjoitan että tutkaillaan asiaa ja tiedon karttuessa voi tuohonkin vastata. Tosin ennakkoon voi jo todeta ettei mistään Kalevalan Sammostakaan ole kyse. Kuitekin asian tiimoilta hyöty ja huvi, lue harrastus, yhdessä antoi kimmakkeen kokeilla tätäkin.

Muilla konstein meillä energian säästöpotentiaali on tosi pieni kun nykyiselläänkin pääasiallinen lämmitys hoituu lämpöpumpuilla. Potentiaali löytyy lattialämmityksestä, boilerin vastuksesta ja kattilan vastuksesta sekä siitä että mamman kanssa sovittiin jo etukäteen että katsotaan tarpeen tullen aurinkovoiman tilasta milloin kahvit keitetään, milloin pyykki ja asianpesukonetta käytetään (kevät- kesä ja syysaikaan). Muuna aikana mennään kuten ennenkin. Rakennuksen rakenteisiin ei ole ollut tarkoitus kajota. Tuosta kattilan osuudesta senverran että lämpimän käyttöveden tekoon voi venttiilejä kääntämällä saada eri vaihtoehtoja ja tässä tapauksessa kattilan osuus olisi käyttöveden esilämmitys.

Alkuperäisellä kysymykselläkin oli myös sellainen tarkoitus, kuinka kirjoitusta luetaan ja kuinka hyvin sisäistetään mitä kysytään ja mitä vastataan. Vastauksista päätellen , valmiista kaupallisesta tuotteesta (tehosäätimestä 0- 10 V ohjauksella) ei näyttänyt kukaan olevan "oikealla sivulla". Jos oikein ymmärsin niin olisi pitänyt kääntää "sivulle" jossa tinailllaan jotain viritystä? Tuon Rootsin Carlo Gavazzin sivun aukaisin mutta äkkilukemalla en saanut vastausta. Minulla on entuudestaan Gavazzin pulssiulostulolla oleva kWh mittari ja sellainen tulee tähän aurinkovoimaankin. Ovat kuulemma laatuvehkeitä.

:grandpa:
 

roots

Hyperaktiivi
Minulla on entuudestaan Gavazzin pulssiulostulolla oleva kWh mittari ja sellainen tulee tähän aurinkovoimaankin. Ovat kuulemma laatuvehkeitä.
Ettei vaan invertterissä ole jo valmiina sellainen, ainakin omastani luen suoraan kWh-pulseja 1000p/kWh tarkkuudella...

Tuon Rootsin Carlo Gavazzin sivun aukaisin mutta äkkilukemalla en saanut vastausta.
Tiedoksi vaan lukijoille ( @SON on tainnut omansa ostaa jo).... eikös tuossa nyt kumminkin ole semmosta kikkaraa jota haetaan, eikä tuo nyt ainut sheet ole siitä valikomasta: Carlo Gavazzi - Product Selection

Potentiaali löytyy lattialämmityksestä, boilerin vastuksesta ja kattilan vastuksesta...
Noiden potentiaali on oikeastaan se kuinka paljon noita kuluu/vrk, eli vedessä henkilömäärä ja lattialämmityksessä se kuinka paljon voi hehkuttaa päivässä että pysyy vielä mukavuusalueella...keväällä/syksyllä enemmän kuin kesällä.

Se on selvä että ilman automatiikkaa ja pelkillä kulutuskohteiden päälle pois nix nax vehkeillä se ei tehokkaasti onnistu.
Tuosta nix/nax tehottomuudesta olen vähän eri mieltä siinä tapauksessa kun on se 15min tai 1h netotusjakso olemassa, kyllä sillä sais varsin tarkan toiminnan aikaiseksi...automatiikka tarvitaan ja yksi fixu energiamittari verkon päässä joka tunnistaa energiat molempiin suuntiin. Lisäksi ennenkaikkee on pakko olla joku paikka mihin tunkee ylijäämää, ei siis mikään sellainen joka hukkaa sen talteen laitetun energian tai aikaansaa ylilämpöö...


Mahtaako @SON :lla olla vaiheet netottava verkkoyhtiö tällä hetkellä? Tuolla on merkitystä tämänhetkiseen tilanteeseen mitkä on mahdollisuudet ja keinot...
 

SON

Vakionaama
No niin!
Verkkoyhtiö on Caruna ja sähkön toimittaja ja ylijäämäsähkön ostaja on Loiste. Oheisena alla kuva (itselle) ja ehkä muillekin kiinnostuneille milloin systeemi kytkettiin ja ja miten se lähti toimimaan.

En mainosta mitään enkä ketään vaan keskityn vain tekniikkaan miten aurinkovoimasta saa tehokkaimman hyödyn. Sen verran kuitenkin toimittajasta että kaikki mitä sovittiin, toimi hienosti. Puhelinmyyjiä oli myös tarjolla tarjoamassa vaikka mitä ja sanoisin tällä kokemuksella heille kannattaa "lyödä luuri korvaan" sillä pienellä "kuulustelulla" selvisi että koijarit olivat asialla. Siis systeemi kannattaa tilata hyväksi tunnetulta yritykseltä ja kaikki kannattaa sopia kirjallisesti.

Grafiikan tiedoista sen verran että niistä näkyy nyt vain lähtötilanne eli kaikki toimii nyt vielä ilman minkäänlaista kulutuskohteiden ohjausta. On siis "raaka" tila josta alan jalostaa aurinkosähkön tuoton tehokasta hyödyntämistä ja minimoida ylijääsähkön myyntiä. Työkaluna on grafiikat ja ohjelmointi jolla ohjataan kulutuskohteita.

Koitan tehdä jo tänä iltana boilerin ohausta siten ettei se mene päälle lainkaan yöaikana ja pakotetaan päälle kun aurinkoteho alkaa aamulla kasvamaan (toivottavasti aurinko paistaa) :)

Systeemi kytkettiin käyttöön noin klo 16 ja se näkyy jo grafiikassakin. Aurikosähkön teho näkyy kirkaan vihreänä ja alemmassa kuvassa ottoenergiaa kuluu jo vähemmän (käyrä loivenee). On lisääkin grafiikkaa mutta eiköhän tämä riitä tähän hätään. :grandpa:

av.110920.2.png
 

SON

Vakionaama
Yleistä
Eilinen päivä oli meillä pilvinen ja satoikin lähes koko päivän. Sitä "ilmaista" sähköä ei tullut kuin 3: sen kWh:ta. Tänään näyttää tulevan aivan erilainen päivä ja voisi siten myös viritellä ohjelmaa jolla nyt ensi alkuun voisi ohjata aurinkotuotolla kulutuskohteita. Aluksi minulla ei ole kuin vraraaja, lattialämmitys. altaan puhdistin pumppu ja sitten miten mamma laittelee pesukoneita ja liettä ja uunia päälle. ;)

Tein ihan lonkalta pari riviä koodia jolla ohjataan varaajan vastusta ja lattialämmitystä. Kaikki mikä koodissa on, ei ole vielä käytössä mutta eiköhän iltaan mennessä. Mm varaajan minimilämpötilaa vahtiva anturi ei ole vielä kytketty mutta piste on jo generoitu. Anturin tuntoelin meni hyvin samaan reikään missä ovat varaajan omat termarit.

Koodin pätkä ja selostus
10 -- Varaajan lattiavastuksen ohjaus
20 Z:=60; -- Ohjelman silmukan seisonta- aika
.
.
1000 ;-- Loop
1100 B:=$121.ZW;-- Aurinkovoiman energiamittarin uusin lukema
1110 P:=(B-A)/Z*3600;-- lasketaan aurinkovoiman teho kW:na
1120 A:= $121.ZW;-- Luetaan energiamittari uudelleen joka jää muistiin luupin ajaksi.
1120 @VIP23:=P;-- Tehdään virtuaalipiste @VIP23 tehosta P
2100 $045.SB :=@VIP23>2.5 OR @VIP13< 0.2 OR $073.MW<50 OR @VIP24=1;-- Varaajan vastus
2110 IF @VIP23>4 THEN $045.SB=1 AND $041.SB=1; -- varaajan vastus ja lattialämmitys
9999 WAIT DURING Z-MOD(TIME,Z); GOTO 1000;-- Silmukan seisontaika ja sen ajan täsmäys


Selostus
$045 on varaajan vastuspiste, @VIP23>2.5 virtuaalipiste ja 2.5 on raja- arvo, @VIP14 on päämittarin teho ja 0.2 on raja- arvo,
$072.MW on varaajan lämpötila ja 50 on raja- arvo. @VIP24 on päälle pois kytkin (näppiksellä 0 on pois ja 1 on päällä.)
$041.SB on lattianlämmitysvastuspiste,@VIP 23 on kyten yllä mutta nyt raja arvo on 3.5. Päämittarin teho lasketaan toisesa TSK:ssa.

Jos rivin 2100 ehdoista jokin täyttyy, varaaja menee päälle. 2.5 ja 0.2 on tehot kW:na 50 on oC. Rivilla 2110 jos aurinkoteho on yli 4 kW, varaaja ja lattialämmitys voi mennä päälle.

Ohjelma ja ohjaukset ovat L&G PRV2.128 yksikössä sis. modulit. Noihin raja- arvoihin pitää virittää hystereesi sillä näyttää siltä kun aurinko menee pilveen ja pois niin ohjaukset ja kelakytkimet rapsuvat päälle pois sen mukaan.

Grafiikkasta
Oheisena grafiikkaa ja siitä voi päätellä että osa aurinkosähköstä menee myyntiin mutta ohjauksella saadaan myös laitteet päälle. Altaa puhdistimen (Rk 3 mittaus) laitoin nyt käsin päälle ohi aikaohjauksen ja ei heti erotus mutta aurinkosähköllä sekin nyt pyörii.

Aiemmin oli puhetta että laitan kattilaan vastukseen tehosäätimen jota ohjataan 0- 10 V viestillä. En ole vielä sitä hankkinut mutta jo tällä kokemuksella hankinta näyttää perustellulta. Mietinnässä on se että laitanko yhden kolmivaiheisen vain kuhunkin vaiheeseen omansa. Olen kallistumassa kolmeen yksivaiheiseen? Tässä on sekin hyvä puoli kun sauna pesutilojen lattialämmitys on sekä sähköllä (1 vaiheinen) että vesikiertoinen kattilasta niin saa vesikiertoisuuden avulla ehkä varattua lämpöä paremmin.

:grandpa:

Tehot.130920.2.png
 
Viimeksi muokattu:

SON

Vakionaama
Yleistä
Ensimmäinen vajaa kuukausi meni aurinkovoimalla. Systeemi kytkettiin syyskuun 11 päivä klo 17. Tuotto on ollut suurin piirtein sitä mitä ajattelin ennakkoon. Max teho oli noin 4. 5 kW. Ei mikään Sampo mutta hyvä lisä kuitenkin.

Caruna syyskuu 2020 609 kWh
Aurinkosähkön tuotto 288 kWh
Aurinkosähkön myynti 88 kWh
Aurinkosähköä itselle 200 Kwh

Caruna suuskuu 2019 753 kWh

Aurinkosähkön käyttö
Kiinteistövalvonnalla on toistaiseksi voitu ohjata boileria 3 kW , Kattilan vastusta 6/4 kW ja lattialammitystä 0.6 kW automaattisesti aurinkovoiman tuoton perusteella. Lisäksi pesukoneiden käyttöä on ajoitettu parhaimman tuoton aikaan. Tuoton teho on ollut parhaimmillaan nyt 3 ja 4 kW välillä ja jotta kattilan vastuksen käytöllä ei tarvitsisi ostaa sähköä ainakaan paljon yli oman tarpeen, vastus on ollut vain kahdella vaiheella (1 vaiheen roppu irti). Kattilan lämmintä vettä käytetään myöhemmin boilerin esilämmitykseen tarvittaessa ja vesikiertoiseen lattialämmitykseen tulevan yön aikana.

Käytön tehostamista
Kuten edeltä selviää, olen etsinyt sellaista tehosäädintä jolla voisi säätää kattilan 6 kW:n vastusta postaattomasti 0 - 5 kW välillä (aurinkovoiman max tuotto on noin 5 kW) mutta en ole sitä vielä hankkinut. Katselen sitä rauhassa netistä Saksan Ebay: sta, josko sellainen ilmaantuisi tulevan talven aikana. Tällä kokemuksella olisi hyvä värkki. Riittävällä releohjauksillakin voisi parjätä siten että kattilan ja boilerin jokaista vaihetta ohjaisi erikseen. Nykyisellään on vain vähän tilaa releille siis kontaktoreille.

Tavoitehan tässä homassa olisi saada aurinkosysteemin tuotto kokonaan itse käytettyä tai myyntiin ainakin mahdollisimman vähän. En osaa sanoa miten muilla tuo omakäyttö ja myynti jakautuu mutta tuo suhde omaan käyttöön 200 kWh (noin70 %) ja myyntiin 88 kWh ( noin 30%) kaipaisi omasta mielestä tehostamista.

Tilastoista näkisi aurinkoiset päivät ja pilviset päivät. En ole tätä suhdetta katsonut mutta mitä nyt seuraillut niin pilviselläkin säällä tehoa on ainakin ½ kW verran.

:grandpa:
 

SON

Vakionaama
Yleistä
Aurinkosähkön tuotto on herännyt talviunestaan kuin karhu konsanaan. Koko talvena oli aika vähän pilvettömiä päiviä. Talvi oli myös luminen ja kennojen päällä oli jossain vaiheessa vajaa puoli metriä lunta. Nyt ovat lumet sulaneet ja parina päivänä on aurinko paistellut ja tullut mukavasti sähköä keräimistä.
Teho oli parhaimmillan jo 4 kW.

Tuotot
Syyskuu 2020 ...... 287 kWh (asennettu 12.9)
Lokakuu................ 219 "
Marraskuu.............. 86 "
Joulukuu.................. 19 "
Tammikuu 2021..... 7 "
Helmikuu................. 51 "

Kannatavuudesta
Alustavien laskelmien perusteella Tma taitaa olla noin 10 vuoden luokkaa. Ylijäämän myynistä kertynyt tähän mennessä vajaa 5 €. "Tuskaa" helpottaa se että talon kolme ILp ovat toimineet erittäin tehokkaasti ja niiden Tma on puolestaan noin vuosi siis (1) vuosi ja ovat olleet käytössä kohta kaksi vuotta. Kaupan päälle miellyttävä ja tarpeellinen jäähdytys kesäaikaan. :sille:

Ohessa kuva joka kertoo jotain lisää. :grandpa:
 

Liitteet

  • av.280221.1.png
    av.280221.1.png
    34,7 KB · Katsottu: 33
Viimeksi muokattu:

fraatti

Hyperaktiivi
Aurinkosähkön tuotto on herännyt talviunestaan kuin karhu konsanaan.
Täällä herää vähän laiskasti. 9 Wh jäi haaviin eilen. Tosin panelien päällä oli vielä varmaan 5-10cm lunta. :D
Muualla katolla ainakin 20cm.

1614588144821.pngTänään teho näyttääkin jo nelinkertaistuneen. :D
1614588269153.png
 
Viimeksi muokattu:

roots

Hyperaktiivi
Verkkoyhtiö on Caruna ja sähkön toimittaja ja ylijäämäsähkön ostaja on Loiste. Oheisena alla kuva (itselle) ja ehkä muillekin kiinnostuneille milloin systeemi kytkettiin ja ja miten se lähti toimimaan.
Siis, oletko nyt huomannut että Caruna on vuoden alusta asti 1.1.2021 tuntinetottanut eli niputtanut yhteen kulutukset+tuotannot, eli jos laittelet jotain 'Live-säätöö' tähän hetkeen niin saattaa olla ihan turhaa ja voi ehkä jopa olla haitaksi optimoimisessa!?

Kattos nyt sieltä Carunan nettipalvelusta, siellä sinulla saattaa näkyä kulutus=0//tuotanto>0 tunteja tai kulutus>0//tuotanto=0 tunteja paljonkin....mutta koskaan ei niin että olisi molempia >0 saman tunnin aikana!

Tämä siis toteutui nopeammin kuin uskoinkaan, ja omat kellopohjaiset (investointi=0€) säädöt tuon pohjalta:
Nyt kannattaa odottaa tovi...jos sieltä napsahtaa ensin se 1h netotusjakso ja myöhemmin muuttuu 15min.
Asiahan on tapetilla juuri ja kohta alkaa tuototon ajanjakso....jos vaikka talvella jotain ratkasua tapahtuis.
 
Viimeksi muokattu:
Ylös Bottom