Betonia jätteistä. Hitti vai huti?

fraatti

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Eikö tähänkin asti ole sementtiin sekoitettu tuhkaa ja kuonaa?
Kyllä sinne varmaan jotain on laitettu.

Nyt yritetään laittaa myös yhdyskuntajätteiden tuhkaa joukkoon. Jossain toisessa ketjussa joku tuumailikin että miksi täällä ei polteta muiden jätteitä. Näyttää että tuo tuhka on melkoinen ongelma ja hiukan yllättävää tuo että sitä raahataan suomesta Saksaan ja Ruotsiin loppusijoitettavaksi. Mitähän ne tuolla tekevät? Ajavat kasalle?

Suomalaisyhtiön keksintö hyödyntää jätettä sementin valmistamisessa
Uudessa menetelmässä jätteen haitalliset aineet pystytään sitomaan niin, etteivät ne päädy ympäristöön. Oikein käsiteltynä APC-jäte parantaa sementin ominaisuuksia samalla kun se hillitsee sementin valmistuksesta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä.

Yhdyskuntajätettä käytetään entistä enemmän energian tuotannossa eri puolilla maailmaa. Jätteenpolttolaitosten määrä kasvaa, ja niissä syntyvän lentotuhkan loppusijoittaminen on suuri ja kallis haaste. Globaalisti APC-jätteitä muodostuu miljoonia tonneja joka vuosi. Suomessa määrä on noin 45000 tonnia vuodessa.

Suomalainen cleantech-alan yritys Fatec oy on kehittänyt menetelmän, jolla yhdyskuntajätteiden polton sivuvirtana syntyvää lentotuhkaa eli APC-jätettä voidaan käyttää sementin valmistamiseen.

Lentotuhkissa on suuria määriä suoloja ja raskasmetalleja. Etenkin lyijyn ja sinkin arvot ovat erittäin korkeita. Liukenevien suolojen määrä ylittää usein vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitukselle asetetut raja-arvot. Suomalaisissa jätteenpolttolaitoksissa syntyvä APC-jäte viedään nykyisin loppusijoitettavaksi Ruotsiin tai Saksaan tai läjitetään erityisjärjestelyiden avulla kaatopaikoille.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Jätätkö jätteet kierrättämättä ja ostat hyvän omantunnon ajattelemalla, että polttoonhan ne kuitenkin menevät? Ei kannata, sillä nyt hukumme jätteenpolttolaitosten kuonaan ja tuhkaan

 

fraatti

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Tuhkaa(ja kuitusavea) on kokeiltu käyttää tässä lähettyvillä tienpohjaan. Lopputulos oli katastrofi. Sateella tie pehmeni niin että pinta oli kuin tervaa ja autossa tuntui kuin auto uppoaisi tuohon tiehen. Tuo lillinki tuli murskeen läpi pintaan saakka.

 

fraatti

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Kun tuo seppaant mainitsi jo tuosta aikaisemmasta käytöstä betonissa niin tarkistin asian...

Betoni hyödyntää muun teollisuuden sivutuotteita
Betonin valmistuksessa käytetään seosaineena muun teollisuuden sivutuotteita, kuten lentotuhkaa ja masuunikuonaa. Tuhkaa ja kuonaa käytetään betoniteollisuudessa yhteensä noin 350.000 tonnia vuodessa.
Lentotuhkaa syntyy kivihiilen poltosta voimalaitoksissa. Lentotuhka on kivihiilen sisältämää palamatonta kiviainesta, joka erotetaan palokaasuista sähkösuotimin. Lentotuhkan edesauttaa tuoreen että kovettuneen betonin ominaisuuksien hallintaa. Lentotuhka voi toimia betonissa hienoaineksena tai sillä voidaan korvata sementtiä.
Masuunikuonaa syntyy raudan valmistuksen yhteydessä satoja tuhansia tonneja vuodessa. Sillä voidaan osittain korvata portlandsementtiä.
Silika on piiraudan ja piin valmistuksessa syntyvä erittäin hienojakoinen tuote, joka on puhdasta piidioksidia. Silika kasvattaa betonin lujuutta. Lisäksi se parantaa betonin kemiallista kestävyyttä, tiiviyttä ja vedenpitävyyttä.
Tutkimustulosten mukaan seosaineiden käytöllä voidaan vähentää selvästi betonin ympäristökuormaa. Kokonaisenergian kulutus pienenee jopa 50 %, kun käytetään 70 % masuunikuonaa ja lähes 40 %, kun käytetään lentotuhkaa. 50 %:n masuunikuonan käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 40 % ja 30 %:n lentotuhkan käyttö noin 20 %.
Betonien ympäristökuormien vertailussa tulee ottaa huomioon myös betonin lujuus ja kestävyys.
 
Ylös Bottom