Lämpötilojen hallinta ja käynnin tasaisuus

  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Itse olen jonkin verran askarrellut tämän asian parissa, kun ei ole suuria varaajia vaan työsäiliönä on öljykattila (250 l). Tavoitteena on ollut saada pidettyä kattilan yläpäässä jonkinlaista lämpöä veden haalistuksen ja kuuman veden esilämmityksen aikaan saamiseksi ja toisaalta suhteellisen tasainen menolämpötila lämmitykseen.

1# 2016 eli heti käyttöön oton jälkeen VILPin vesi tuli kattilaan kiehuntayhteestä ja lämmityksen paluu kattilan viralliseen paluu yhteeseen. Kattila sekoittui virtaamista ja jäähtyi tasaisesti. Haalistus kärsi, koska kattila oli pääosin lämmityksen paluuveden täyttämä ja sekoittama.
=> korjauksena muutin VILPin lämmitykseen menevään. Tällön vain ylimäärä meni kattilaan. Tilanne parani jonkin verran mutta kattila sekoittui edelleen lämmityksen paluuvirtaamasta. Lämmitykseen menevä seilasi käyntijaksojen tahdissa.

2# 2018 syyskussa avuksi tuli hapensyöntireaktori (220 litraa, vanha kuuman veden varaaja), joka toimii lämmitykseen menevän linjassa eräänlaisena tasausvaraajana. Se tasasi jonkin verran lämmitykseen menevän vaihtelua erityisesti sulatusten aikana.

3# 2020 Lämmityksen paluun kytkentä VILPin paluuseen korjasi vaihtelua sekä kesällä että sulatusten kanssa. Kattilan yläpää säilyy lämpimänä, kun kattila alkaa täyttyä kylmällä lämmityksen paluuvedellä pohjalta päin sekoittumatta. Happireaktori (220 l) tasaa sulatusten vaihtelua. Kattila ei jäähdy sulatusten aikana, koska vain pieni osa latauskierron virtaamasta päätyy kattilaan suurimman osan mennessä suoraan hapenpoistoreaktoriin. Lämpimissä olosuhteissa kattilasta purkautuu lämmintä vettä hapensyöntireaktoriin, joka pystyy tasaamaan lähes tyystin kaikki vaihtelut. Tuloksena lämpötilat eivät seilaa edes kesällä vaikka käynti on jaksottaista eli noin 20 minuutin käyntijakso noin 10 kertaa vuorokaudessa. Lämpöpumpun tuottolämpötila pysyy myös lähes asetusarvossa koko käyntijakson ajan.

Lämpötilojen vaihtelu.JPG
 
Viimeksi muokattu:
Ylös Bottom