Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Joppe112

"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
 • Keskustelun aloittaja
 • #1
Monenlaista käyttökertomusta ja seurantaa on saatu aikaan kun täällä on erilaisia taloja ja olosuhteita kiitettävästi tilastoitu yhteen paikkaan ennen ja jälkeen ILPin hankinnan. Täältä ja myös foorumin gallupeista käy ilmi, että etupäässä ILPpiä haetaan energialaskun säästöihin. Tärkeä palikka koko systeemissä on laskea kunkin omistajan oma säästötavoite verrattaessa siihen kalliimpaan vanhaan lämmityssysteemiin. Olenkin nyt laskenut teoreettiset lämmönsäästökäyrät kaikille öljylämmittäjille tiedoksi. Näitä voit käyttää vapaasti sekä uuden ILPin valinnan pohjaksi että oman seurannan säästöjen onnistumisen arviointiin.

Energiamarkkinatilanne ja lähtötiedot

Koska energiahinnat ovat aina vain suhteita toinen toisiinsa, ovat seuraavat esitettävät laskentamallin käyrät tilanteesta jossa:
 • lämmitysöljyn hinta = 0,60 EUR / litra
 • sähkön hinta = 0,075 EUR / KwH = 7,5 senttiä / KwH

Lisäksi on oletettu myös seuraavaa:

 • Talouden lämpimän veden osuus = 20% lämmitysöljyn kulutuksesta.
 • Öljykattilan lämmön tuoton hyötysuhde nykytekniikan kärkipäästä = 88%.

COPin vaikutus säästöön

Lämpötilakerroin l. COP on suure, joka on jokaisen ILPin toiminnan sydän: jos koko vuoden keskiarvoisen COPin saavuttamisessa epäonnistutaan asumispaikkakunnalla, jäävät säästöt saavuttamatta. COP on ILPin valmistajan mallista ja hinnasta riippuva kiinteä tekijä, jota ei voi myös vaihtaa heti toiseksi kun perushankinta ja asennus on jo suoritettu.

Seuraavassa kaaviossa olen summannut yhteen mahdollisten säästöjen määrän öljylämmittäjälle, jos koko vuoden lämmitysseurannassa COPissa saavutetaan erilaisia tasoja.
 

Joppe112

"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
 • Keskustelun aloittaja
 • #2
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Kuvaan on merkitty kohta COP=1.9, koska omalla asumispaikkakunnalla on valitsemani ILPin hyötysuhde tässä kohtaa kun talven keskilämpötila on -9 C. Tässä pisteessä siis jokaisesta 1000 EUR öljylaskusta tipahtaa pois -30% ILPin ansiosta: 300 EUR säästöä. Vuoden öljylaskut 3000 EUR - säästöt 3 * 300 = 900 EUR.

Öljylämmittäjän ei näyttäisi kannattavan käyttää ILPpiä lämmitykseen taas lainkaan kun sen COP < 1,2: säästöt muuttuvat nopeasti selviksi tappioiksi. Tällä laillahan voi nyt haarukoida oman pumpun minitoimintalämpötilan jos tuntee sen COP-käyrät entuudestaan.

Tätä kaaviota voit nyt käyttää myös uuden ILPin hankinnassa seuraavasti:

 • Pystyakselilta valitset tavoittelemasi säästötason.
 • Kohtisuorasti vaaka-akselilta voitkin lukea tähän säästöön vaadittavan COPin.
 • Ilmatieteen laitoksen sivuilta löydät oman paikkakuntasi talven keskilämpötilan (http://www.fmi.fi/saa/tilastot_145.html).
 • Valmistajista riippumattomista testeistä saat ILPpien tiedot niiden COPeista juuri tässä lämpötilassa toimittaessa.

Kuten tästä COPin herkkyyskäyrästä näet, laskevat säästömahdollisuudet hyvin dramaattisesti kun COP alkaa laskea kohti ykköstä. Minimikäytännön tavoitteena lämmityskaudelle voisi olla väh. COP >= 1.6, koska sillä päästään vielä kohtuullisiin takaisinmaksuaihoihin itse laitteen hankinnassa jos öljylasku on merkittävä nykyisin.

Hyvälläkin merkkipumpulla COP voi vielä mallin valinnan jälkeen käytössä tuhoutua huonon asennuksen johdosta, kuten moni viesti täällä foorumilla on kokemuksenaan todennut.

Öljyn hinnan vaikutus säästöön

Rahoitusmarkkinat ja sen spekulointi ovat nostaneet viime vuosina myös meidän lämmitysöljyn hintaa dramaattisesti. Käytännön vaikutus kuluttajalle on sellainen, että monet vaihtoehtoiset tavat lämmittää ovat tulleet ja tulossa kannattavaksi. Seuraavassa kuvassa on ennustettu öljyn hinnan muutoksesta aiheutuvat säästöjen muutokset pientalossa, jossa ILPpi toimii leutoina aikoina lämmön tuoton korvaajana 100% asumistiloissa.
 

Joppe112

"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
 • Keskustelun aloittaja
 • #3
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.


Jos tavoitteesi edellä oli saavuttaa COP=2,0 ILPin vuoden lämmityksessä, niin voit lukea suoraan sinistä käyrää seuraamalla mahdollisuudet eri tason säästöihin riippuen jo tilaamastasi lämmitysöljyn hinnasta: öljyn noustessa taas takaisin 70 senttiä / litra pääsee ILPin käyttäjä osalliseksi 40% säästöistä lämmityslaskussaan. Jos taas osoittautuu, että ILPin COP onkin korkeampi kuin 2, voit käyttää vihreää käyrää apuna arvioissasi säästöjä ja taas jos pienempi mennään punaiselle puolelle.

Tästä öljyn herkkyyskäyrästä voi lukea myös, että n. 0,14 EUR hinnankorotus öljyssä vastaa 10% lisäsäästöjä ILPin hyväksi kun sähkön hinta pysyy taustalla entisellään.

Mitä kalliimpaa öljyä on tankissa jo odottamassa sitä syvemmälle pakkasen puolelle ja huonompaan COPiin voi ILPpiä yrittää pyörittää edelleen lisäsäästöjen toivossa: lämmitysöljyn ostohinnalla 75 senttiä / litra voidaan laitteen COP=1,5 teholla vieläkin saavuttaa n. 30% säästöä energialaskuun (= punainen alin käyrä).

Sähkön hinnan vaikutus säästöön

Sähkön hinnan kehitys on ollut vakaasti ylöspäin siinä missä öljynkin ja nyt viime aikoina on yleisölle rakennettu mielikuva, jossa sähköstä olisi tulossa nuukuushyödyke suomen talvioloissa. Tämä luo mielenkiintoisen ristiriidan sähköön loikkaavien mahdollisten öljylämmittäjien ajatuksiin. On siis syytä piirtää nykykuva myös sähkön hinnan muutosvaikutuksista eurosäästöihin lämmityksessä.
 

Joppe112

"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
 • Keskustelun aloittaja
 • #4
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Nyt löydät sinisen COP=2,0 käyrän kohdalta pystysuoralla merkityn pisteen n. 7,5 senttiä / KwH, joka vastaa sattumalta tämän foorumin gallupeissa (http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1250.0/viewResults.html) eniten äänestettyä nyt maksetun sähkön hintaa. Sähkön hinnan edelleen noustessa syödään hyvin nopeasti pois säästöhyötyjä ILPin kannalta suhteessa öljyyn.

Ja tästä kuviosta myös todella korostuu kuinka kriittinen tehtävä COPin arvo on jos jatkossakin aikoo jotain säästöä kotiuttaa: punainen tehottomamman pumpun COP=1,5 käyrä lähestyy nollaa todella nopeasti kun sähkön hintaa nostetaan ja öljy ei taustalla muutu lainkaan: 8,5 sentti / KwH hinnalla säästöön jää enää < 10%. Toisallta, jos tulevaisuuden jo halvemmissakin ILPeissä päästäisiin COP=2,5 vuosikeskiarvoon, niin tällä ostettaisiin n. 10% lisäsäästöt lämpölaskuun.

Näiden käyrien mukaan jokainen 1,37 senttiä / KwH korotus sähkön hintaan haukkaa myös ILPin säästöistä pois 10%.

Loppumietteitä ...

Nykytilanteessa on kannattavaa tuottaa lämpöä ILPillä jos ja kun öljymarkkinatilanne pysyy suunnilleen entisissä uomissaan. Edellisistä käyristä näkee konkreettisesti kuinka kriittinen hyvä toteutuva COPin arvo on jokaisen säästäjän tavoitelistalla eikä sitä voine korostaa liikaa.

Mitä virhemarginaaleja näihin ennustekäyriin sitten jää?

 • Pientalon kuluvan lämmitysveden määrän arviointi on hyvin perhekohtainen asia: jos 4 -henkinen perhe lotraa joka aamu ja ilta erikseen kuumassa ammeessa ei varmaan 20% öljykulutus riitä tähän. Jossain toisissa lähteissä on käypä arvio 25% lämpimän veden vuosikulutukseen, jossain kolmannessa vieläkin korkeampi... Joka tapauksessa 20% on nyt edellä arvioitu konservatiivisesti pihin normaaliasujan mukaan. Arvio on alakanttiin ILPin hyväksi ja se pienentää mahdollisia säästöjä jos tilanne onkin toisenlainen.
 • Öljykattilan hyötysuhde on laskettu arvolla 88%, joka lienee öljypoltinteollisuuden parasta energiatekniikkaa. Useimmissa vanhoissa öljylämmitystaloissa tämä on varmasti alhaisempi eikä lämpöä synny näin ellei kattilaa ja/tai poltinta kunnosteta uusimpaan tekniikkaan. Tämä on siis taas arvioitu yläkanttiin nyt öljyn eduksi. Todellisuudessa säästöt lienevät useimmiten astetta parempia kuin lasketut mallin käyrät ylhäällä.
 • Sattumalta ja onneksi nämä kaksi edellä mainittua tekijää toimivat toisiaan vastaan säästöjen suhteen, joten käytännössä ne syövät kokonaisvirhettä pois tilastollisesti jos pientalo poikkeaa laskentamallin ihanteesta molemmissa tapauksissa. Tunne edellisten käyrien suuntaa antavuudesta vahvistuupi edes hivenen.
 • Lämmon siirtyminen koko talouteen yhdestä ILPistä 100% ei ole myöskään todellinen tilanne kuin vain sopivan pohjan omaavissa tiloissa. Näin ollen tuo 100% lämmöntuotto arvio puhtaasti ILPin kautta leudoilla ilmoilla on ihanne arkitodellisuudesta. Osa lämmöstä joudutaan joskus sittenkin tuottamaan öljyn + vesipattereiden kautta ja sekin pienentää osaltaan hivenen toteutuvia säästöjä.
 • Tarkkaan ottaen ILPin COP-säästökäyrä ei ole lineaarinen kuten 1. kuva kertoo ja sen vuoksi paikkakunnan keskilämpötilan käyttö karkeana arviona koko talven toimintatehoille ei ole kuin jonkinlainen sivistynyt arvio. Tarkempi laskentamalli ottaisi huomioon myös paikkakunnan talvipäivien jakautumisen eri keskilämpötiloihin ja ynnäisi COPit päiväkohtaisesti yhteen ja tuottaisi luonnostaan tarkemman ennusteen. Ja jälleen kerran nähdään myös: mitä parempi on pumpun vuoden COP sitä pienempi on säästöennusteenkin virhe tälle tekijälle.
 • Jos lämmitetään kylmempien keskilämpötilojen alueella Suomessa, niin ILPpi usein mitoitetaan vain osalämmitykseen nykyisellä tekniikalla eikä koko 100% lämmön tuottoon kuten tässä on oletettu. Tämä virhe haukkaa kylmempien talvikuukausien säästöjä pois sitä rajummin mitä enemmän alimitoitettu ILP on vuoden Tammikuun huippupakkasiin nähden. Virheen suuruudesta ei voi sanoa mitään yleistä helposti, koska kyse on ILPin tehon mitoituksesta, talon rakenteesta ja sijainnista. Mitä lähemmäs 100% voidaan mitoittaa Tammikuun keskilämpöön nähden, sitä lähempänä edelliset säästökäyrät ovat totuutta.

Esittämäni käyrät eivät ole kuin yksi työväline ymmärtää öljyn ja ILPin energiahintojen välisiä suhteita ja säästöjä. Joka tapauksessa kolmen keskeisen muuttujan perussuhteet noudattavat näemmä käyriä, joista on helppo sulkeat aivan mahdottomat säästötilanteet pois ja löytää ne houkuttelevimmat ajanjaksot markkinoiden muuttuessa suuntaan tai toiseen.

Kuka hyvänsä foorumin kiinnostuneista lukijoista voi myöskin tarkistaa nämä käyrät tästä netin energialaskurista:

http://www.warmair.net/html/fuel_cost_comparisons.htm

Toivotan tervetulleeksi kaikki kommentit + kritiikin. ;)

Edit: tästä tekstistä on nyt tekeillä jatko-osa, joka ottaa huomioon myös huippupakkaskuukaudet ja ILPin osamitoituksesta aiheutuvan virheen. Pysy kanavalla !! :cool:
 

boomerang

Jäsen
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Olipa ansiokasta ja huolellista pähkäilyä, juuri minun silmäni terään! (ilmaisu lainattu Aleksis Kiveltä ;D) Kiits!
 
T

Tilp

Vieras
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Hyvin ja perusteellisesti tehty juttu. Pumpun lämpötehoja ja ottotehoja ei tässä taidettu paljoa käsitellä? Eikös COP:n lisäksi ole tärkeää, että pumppu ylipäänsä pystyy tuottamaan asunnon tarvitseman lämpömäärän? Läheskään kaikki nykyiset pumput eivät sitä taida pystyä -10 astetta kylmemmällä kelillä tekemään. Tämäkinhän on tietenkin myös pitkälti talokohtainen juttu...

Varmasti huonosti luin jutun ennen kommentointia, mutta kysellääs ny. Onkos tuo käyrissäkin näkyvä COP kokovuositason keskiarvo COP, vai mitenkä?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Tilp sanoi:
Hyvin ja perusteellisesti tehty juttu. Pumpun lämpötehoja ja ottotehoja ei tässä taidettu paljoa käsitellä? Eikös COP:n lisäksi ole tärkeää, että pumppu ylipäänsä pystyy tuottamaan asunnon tarvitseman lämpömäärän? Läheskään kaikki nykyiset pumput eivät sitä taida pystyä -10 astetta kylmemmällä kelillä tekemään. Tämäkinhän on tietenkin myös pitkälti talokohtainen juttu...

Varmasti huonosti luin jutun ennen kommentointia, mutta kysellääs ny. Onkos tuo käyrissäkin näkyvä COP kokovuositason keskiarvo COP, vai mitenkä?
Noita käyriä voi käyttää, kun ensin edes jossain määrin tuntee talonsa ja harkinnassaolevat laiteyhdistelmät. Kokonaisvuositason COP-arvoon kun voi lopulta piilottaa kaiken: kun pumpun teho loppuu kesken, niin pumppulämmityksen COP lasketaan sitten niillä keleillä keskiarvona siitä, mihin lisälämmönlähde, vaikkapa öljy, ja lämpöpumppu yhdessä pystyvät. Käytännössä tämä menee aina lopulta arvion puolelle, koska dataa ei ole ikinä tarpeeksi.
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Hyvin laadittu ja toteutettu juttu. Koska tämä ei kuitenkaan ole suoranaisesti käyttökertomus, niin siirrän tämän tuonne ilmalämpöpumput- osioon. Laitan jutun toistaiseksi pysyväksi aiheeksi (säilyy yläreunassa).
 

pahakala

Jäsen
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Hyvä juttu!!

Tuotahan voisi tarjota vaikka seuraavaan "Lämmöllä" lehteen!!! ;)
 

Joppe112

"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Tilp sanoi:
Pumpun lämpötehoja ja ottotehoja ei tässä taidettu paljoa käsitellä? Eikös COP:n lisäksi ole tärkeää, että pumppu ylipäänsä pystyy tuottamaan asunnon tarvitseman lämpömäärän? Läheskään kaikki nykyiset pumput eivät sitä taida pystyä -10 astetta kylmemmällä kelillä tekemään. Tämäkinhän on tietenkin myös pitkälti talokohtainen juttu...

Varmasti huonosti luin jutun ennen kommentointia, mutta kysellääs ny. Onkos tuo käyrissäkin näkyvä COP kokovuositason keskiarvo COP, vai mitenkä?
COP = (ILPin Antoteho lämmössä, KwH) / (Ottoteho sähkössä, KwH)

COP voidaan ynnätä miltä hyvänsä valitulta aikajaksolta. Käytin vuotta esimerkkinä tässä vain sen takia, koska talven keskilämpötilat ovat helposti kaikkien saatavissa paikkakunnittain koko Suomessa ja ne on luotettavasti tilastoitu meille valmiiksi. Lämmitystalven keskilämpötilasta syntyy suoraan luontevasti koko vuoden COP arvio - ILPille kun ILPille - kunhan vaan valitaan joku markkinoiden laite.

Kun COP muuttuu kehnoksi ILPin lämmön hinta kallistuu aina suhteessa öljyyn käyrien mukaisesti johtuen sen suorasta suhteesta sähkön hintaan (vrt COP -kaava vielä kerran nyt ajatuksella).

COP muuttuu aina liian kehnoksi kun on liian kylmää omalle ILPille tai/ja vaan muuten huonosti toimiva ILPpi.

Nuo esitetyt käyrät ovat COPin valitusta mittausajanjaksosta riippumattomia tuloksia. Ne kertovat vain hintasuhteista kun pistetään vastakkain tasan saman ilmamäärän tuottaminen ILPillä ja öljyllä nykyhinnoillaan.

Arvio on arvio ja ennuste on ennuste ja hauki on hauki, vaikka voissa paistais ... :D :D ;D

No, toivottavasti tämä selvensi jotain.
 
T

Tilp

Vieras
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

COP:ssa näkyy otto- ja antotehojen suhde, mutta ei se kuinka paljon pumppu pystyy pakkasella antamaan tehoa ulos. Entä jos joku pumppu antaa pakkasella lämpöä 1kW COP:lla 2 (ottoteho n. 500W), kun toinen antaa 2kW COP:lla 1,5 (ottoteho n. 1,3kW). Voiko noista käyristä pähkäillä, että kumpi näistä on parempi, jos lämmön tarve ko. pakkasella olisi esim. 3kW. Eli ensimmäisessä öljyn osuudeksi lämmityksessä jää 2kW ja toisessa 1kW, mutta taas toisen pumpun COP on hieman huonompi.

Tai no saisipa tämän tieten laskeskeltua tästä, mutta nyt ei ole moiseen aikaa ;)
 

teukka

Vakionaama
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Luin minäkin edellä olevat jotenkin läpi. Mielestäni Tilpin kommentti on aiheellinen. Olen mittaillut tuota coppia hyvin usein ja havainnut käytännössäkin sen suuntaista, että cop jotenkin säilyy, mutta pumppu hyytyy. Ja tapahtuu varsinkin silloin, kun sitä lämpötehoa tarvittaisiin.

Karkea esimerkki: Jos tehdään pieni pumppu, jonka ottoteho on 10 wattia ja anto 40 wattia, niin sen cop on 4 ja säästövaikutus tasan nolla prosenttia. Siis cop ei itsessään ole se säästöjä aiheuttava. :cool:
 

Joppe112

"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.


Ymmärrän mitä tarkoitatte. Tuollaista arviota ei voi laskea kuitenkaan kiinnittämättä malliin kiinteä joukko tietyn lämpötehon omaavia markkinoiden ILPppejä omine COP-käyrineen. Tämä vaatisi sitten ehkä uuden oman tekstinsä, koska minun tekstin tarkoitus oli vastata vain siihen kuinka hyvin ILPin sähkön kulutus kannattaa suhteessa öljyyn.

Antaapa ajatuksen hautua jonkin aikaa ja katsotaan mitä syntyy. ;)
 

teukka

Vakionaama
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

En ole juuri tämän tapaisia kuvaajia ennen nähnyt. Nyt kuitenkin pyöräytin omista mittauksistani. Mittapisteitä, jotka selvyyden vuoksi otin kuvasta pois oli noin 30 kpl. Kun homma etenee enemmän pakkaselle ja muutenkin täsmentyy, annan lisää dataa. Ei sisällä vielä sulatuksen vaikutusta.
Onhan tuo jotakin keskustelun pohjaksi. :)
 

Joppe112

"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
Vs: Säästöjen arviointi öljylämmittäjän ILPille.

Hienoja kommentteja !!

Tässä nyt ennakkovaroitusta, että Jantin suosiollisella myotavaikutuksella saanen tekstin jatko-osankin valmiiksi kuvituksineen tänne nyt parin päivän sisällä. :cool:

Tämä sitten sisältää myös yhteistyötarjouksen teille kaikille foorumin Excel-guruille ja polttoaineen säästölaskurista kiinnostuneille ... ;)
 
Ylös Bottom