Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Lampopumput.info:n tietosuojakäytäntö

GDPR päiväys: 18.12.2022. Edellinen versio: 12.3.2020 (ver.5. Edelliset versiot saatavissa ylläpidolta pyynnöstä. Yht.tiedot kts. kpl 1.)
Muutos 18.12.2022: Selkiytetty kappaleen 2.5. viimeistä lausetta, koskien käyttäjätunnuksen poistoa. Asiasisältö ei muutu.

Johdanto

Lampopumput.info pidätää oikeuden muuttaa ja tarkentaa tietosuojaselosteen sanamuotoja, ulkoasua tai muuta sisällön kannalta merkityksetöntä asiaa ilman erillistä ilmoitusta. Jos tietosuojakäytäntöihin tehdään käyttäjien oikeuksiin tai vastuisiin vaikuttavia muutoksia pyydetään käyttäjiltä uudelleen hyväksyntä ehdoille. Käyttäjiä informoidaan tällöin muuttuneista kohdista ja muutoksen vaikutuksista.

Lampopumput.info on sitoutunut suojaamaan käyttäjiensä yksityisyyttä ja turvallisuutta. Tässä asiakirjassa kuvataan käytäntöjä mitä ja miten käyttäjiltä kerätään henkilötietoja. Lampopumput.info keskustelufoorumi on yksityisesti omistettu, harrastuspohjalta ylläpidettävä sivusto. Sivustosta ja sen omistajasta käytetään tässä selosteessa seuraavien yleisnimitysten eri taivutusmuotoja "sivusto", "palvelu", "me" tai "ylläpito" ja kaikista käyttäjistä termiä "käyttäjä" koskien sekä kirjautuneita käyttäjiä, että vieraita.

Tätä tietosuojakäytäntöä on päivitetty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja tietosuojalain (5.12.2018/1050) vaatimusten pohjalta. Lue tämä tietosuojakäytäntö lävitse huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää ole yhteydessä alla ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679), josta voidaan myöhemmin käyttää myös nimitystä GDPR, löytyy seuraavan linkin takaa: http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm

Tietosuojalaki (5.12.2018/1050) löytyy seuraavan linkin takaa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

Sivusto voi sisältää linkkejä ulkopuolisiin verkkosivustoihin jotka eivät ole sivustomme hallinnassa. Vastaamme vain omalla sivustollamme kerättävistä tiedoista.

Sivustolle rekisteröityneen täytyy olla 16 vuotta täyttänyt ja lukenut sekä hyväksynyt sivuston tietosuojakäytännön ja käyttöehdot. Elä käytä sivustoa, mikäli et voi hyväksyä näitä ehtoja.

1. Rekisterin pitäjä

Rekisteriin liittyvissä asioissa yhteyttä voi ottaa rekisterin pitäjään yhteystiedoilla:
 • Sähköpostitse samppa "at" lampopumput.info
 • Yksityisviestillä sivustolta (nimimerkille Samppa)
Keskustelua tietosuojakäytännöstä voidaan käydä keskistetysti foorumilla tämän linkin ketjussa.

2. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Lampopumput.info tarvitsee vain minimaalisesti henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja (vain sähköposti) käyttäjiltään, jotta palvelu voidaan tarjota. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) vaatimusten mukaisesti. Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sivuston teknisen toiminnan mahdollistamiseen. Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme luoda sinulle käyttäjätunnuksen. Rekisteröitynä käyttäjänä voit kirjoittaa sisältöä sivustolle. Tunnuksella/nimimerkillä erotetaan käyttäjät ja mahdollistetaan yksilöllinen käyttäjäkokemus, joka sisältää esimerkiksi yksilöllisen ulkoasun luontimahdollisuuden nimimerkillesi (vapaaehtoisia tietoja kuten: avatar, titteli, allekirjoitus). Tunnusten avulla sivuston eri käyttäjät ja heidän luomansa sisältö voidaan eroittaa toisistaan. Tunnus on vapaavalintainen nimimerkki, jossa ei tarvitse käyttää oikeaa henkilöllisyyttä.
 • Voimme tuottaa käyttäjän haluamia muistutuksia ja sivuston teknisiä toiminnallisuuksia (salasanan palautukset, kaksivaiheinen tunnistautuminen yms.) sähköpostisi avulla. Käyttäjän profiilin yksityisyysasetuksista voidaan määrittää mitä sähköposteja sivustolta otetaan vastaan. Käyttäjän sähköpostiosoite ei näy muille käyttäjille. Sivuston sähköpostiisi lähettämiin automaattiviesteihin ei tule suoraan vastata sähköpostilla.
 • Automaattisesti tallennetaan joitain teknisiä tietoja kuten IP- osoite ja istuntoon liittyviä aikaleimoja. Tarkemmin näistä kappaleessa 2.2. Näitä tietoja voidaan tarpeen vaatiessa käyttää apuna ongelmatilanteen tai väärinkäytöksen selvittämisessä. 
Sivusto kunnioittaa käyttäjiensä yksityisyyttä, eikä kerää käyttäjistään mitään toiminnan kannalta tarpeetonta tietoa. (EU tietosuoja-asetus artikla 5 kohta 1 alakohta c). Sivusto ei kerää käyttäjien todellisia nimiä, osoitteita tai muitakaan henkilötietoja, joilla voidaan tunnistaa käyttäjän todellinen henkilöllisyys. Henkilötietolain mukaisia arkaluontoisia henkilötietoja ei ylläpidon toimesta kerätä, eikä niitä saa missään tilanteessa syöttää sivustollemme (viestieditori, yksityisviestit tms. tapa). Emme jaa käyttäjien tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille, pois lukien viranomaisten lakiin perustuvat pyynnöt. 

Sivusto toimii ulkopuolisessa kaupallisessa hosting- palvelussa ja käyttää kaupallista ohjelmistoalustoja (Xenforo) toiminnassaan. Sivuston tekninen toiminnallisuus ja tietojenkeruukäytännöt määräytyvät näiden palveluntarjoajien tarjoamien teknisten toiminnallisuuksien pohjalta.

2.1 Käyttäjän antamat tiedot

Sivuston käyttäjäksi rekisteröityessä pakollisia tietoja ovat:

 • Nimimerkki, joka toimii tunnuksena sivustolle kirjautuessa. Oltava yksilöllinen, mutta ei kuitenkaan tarvitse olla oikea nimi.
 • Sähköpostiosoite (täytyy olla toimiva)
 • Salasana
 • Syntymäaika (alle 16 vuotiaat eivät saa rekisteröityä, syntymäajan ei tarvitse olla julkinen tieto, vaan sen näkymisen voi estää omista yksityisyysasetuksista)
Rekisteröityminen vahvistetaan käyttäjän antaman sähköpostiosoitteen avulla. Lisäksi rekisteröinnissä käytetään tekniikoita, joilla pyritään estämään mainosrobottien ja muiden vastaavien roskapostittajien pääsy sivustolle. Sivustolla on mahdollista antaa käyttäjätunnukselle joitain muitakin mm. yhteydenottoon tai sijaintiin liittyviä profiilitietoja, mutta nämä kaikki ovat vapaaehtoisia.

Syntymäaika on pakollinen tieto, koska käyttäjän tulee olla yli 16 vuotias. Tämä vaatimus juontaa juurensa GDPR:n (artikla 8) vaatimuksiin alle 16 vuotiaan tietojen käsittelystä (lupa vanhemmilta). Sähköpostia käytetään tunnuksen rekisteröinnin jälkeen sivuston toiminnan kannalta välttämättömään viestintään käyttäjän ja sivuston välillä. Suurin osa tästä tapahtuu automaattisesti ylläpidon tietämättä (salasanan palautukset, muistutukset aiheista/viesteistä yms. käyttäjän määrittelemät sähköpostitoiminnot).

Xenforo-ohjelmisto tekee käyttäjän viestieditorilla kirjoittamasti viestistä viestiluonnoksen 60 sekunnin välein tietokantaan. Jos viestiä ei lähetetä, luonnos poistuu automaattisesti 12 tunnin kuluttua. Käyttäjä voi itse poistaa luonnoksen ennen tätä.

Sivustoa käytettäessä sivuston tietokantaan tallentuu käyttäjien syöttämää sisältöä, joita ei luokitella henkilötiedoiksi. Näitä ovat mm. käyttäjän kirjoittamat viestit, tykkäykset, kommentit ja muu sisältöä tuottava toiminta sivustolla. Nämä voidaan käyttäjän nimimerkin kautta yhdistää käyttäjän tekemiksi toiminnoiksi, jotka ovat pääosin julkisia tietoja. Sivustolla voidaan jäsenet- osiossa seurata tai luetteloida käyttäjiä viestimäärien, saatujen tykkäyksien tai muiden vastaavien julkisesti näkyvien tietojen pohjalta. Käyttäjän sivustolle lataamat tiedostot voidaan liittää käyttäjän nimimerkkiin.

Yhteydenottolomake

Sivustolla on yhteydenottolomake, jolla saadaan yhteys ylläpitäjään. Ota yhteyttä- linkki löytyy sivuston alareunasta. Lomakkeella kerätään seuraavat tiedot:
 • Nimi (kirjautuneella käyttäjällä käyttäjätunnus)
 • Sähköpostiosoite
 • Aihe ja viesti
Viesti välitetään ylläpidon sähköpostiin. Postissa on lisäksi aikaleimat. Tietojenkäsittely tämän tietosuojakäytännön mukaan.

Sähköposti

Ylläpitoon voi olla yhteydessä suoraan sähköpostitse. Käyttäjän lähettämät henkilötiedot (sähköposti ja sen sisältö ja aikaleimat) tallentuvat viestin tietoihin.

2.2 Statistiikka ja muut automaattisesti kerättävät tiedot

Sivuston teknisen ylläpidon ja hallinnan käyttöön kerätään seuraavia tietoja, jotka eivät ole julkisesti näkyvillä. Osa tiedoista on sellaisia, että niitä ei voida kohdentaa kehenkään käyttäjään, vaan ne tallentuvat yleisenä tietona logeihin. Nämä on eroteltu alla sulkujen sisällä.

 • Käyttöjärjestelmä ja selaimen tyyppi (tallennetaan tietokannassa logiin, ei kohdisteta käyttäjään)
 • Geograafinen sijainti (maa, josta käyttäjä tulee. Tallennetaan tietokannassa logiin, ei kohdisteta käyttäjään)
 • IP- osoite (Tietokannassa)
 • Toisen sivuston URL- osoite, jolla olevasta linkistä siirrytty sivustolle (tallennetaan tietokannassa logiin, ei kohdisteta käyttäjään)
 • Aikaleimat käynnistä, sen kestosta ja kirjoitetun sisällön aikaleimat. (Tietokannassa)
 • Evästeisiin tai tietokantaan tallentuva tieto käyttäjän asetuksista tai kirjautumisesta (Tietokannassa tai selainkohtainen tieto käyttäjän tietokoneella)
 • Markkinointievästeet kohdennetun mainonnan esittämiseen. (Ei sivuston ylläpidon hallinnassa. Selainkohtainen tieto käyttäjän koneella. Ei kohdisteta käyttäjätunnukseen)
Sivuston statistiikkatoiminto tallentaa päivittäin kirjoitetut viestit, aloitetut ketjut, rekisteröinnit, tykkäykset ja muut vastaavat toiminnot. Näitä ei statistiikassa kohdenneta yksittäiseen käyttäjään. 

2.3. Henkilötietojen keräämisen perusteet

EU:n tietosuoja-asetuksessa GDPR määritellään syitä jotka mahdollistavat henkilötietojen käsittelyn. Suostumusta käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa. Tämä täyttyy kun käyttäjä rekisteröityessään antaa tunnuksen luontiin tarvittavat tiedot ja hyväksyy palvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytännön. Jos näitä muutetaan merkittävästi, pyydämme uudelleen vahvistetun suostumuksen.

Rekisterin pitäjän oikeutettu etu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) on oleellisin rekisterinpidon peruste. Foorumin olemassaolo ja toiminta vaatii käyttäjien yksilöinnin ja mahdollisuuden kommunikointiin hänen kanssaan sähköpostitse. Oikeutettu etu edellyttää että rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on merkityksellinen suhde, kuten jäsenyys. Kaikki tietojen tallennus suoritetaan pelkästään sivuston palvelujen varmistamiseksi ja mahdollisen vian haun tueksi. 

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

2.4. Henkilötietojen jakaminen eteenpäin

Käyttäjien yksilöityjä henkilötietoja (tunnus,sähköposti ja muut käyttäjän muokattavissa olevat tunnuksen tietokentät) ei jaeta tai myydä kolmansille osapuolille kaupallisiin eikä tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Sivuston yleistä statistiikkatietoa, josta ei voi erotella käyttäjiä, voidaan esittää sivustolla käyttäjille.

2.5. Tietojen säilytys ja poistaminen

Tarpeellisia henkilötietoja säilytetään mahdollistamaan palvelun käyttöä. Käyttäjällä on oikeus tulla unohdetuksi ja poistattaa tietonsa sivuston käytöstä. Rekisteröidyn tiedot poistetaan heti kun hän päättää poistua sivustolta ja pyytää tietojensa poistoa. Ylläpito käsittelee pyynnöt viimeistään kahden viikon kuluessa, mutta yleensä vuorokauden sisällä pyynnöstä. Poisto- ja muutospyynnöissä huomioitava kappaleen kolme lopussa olevat rajoitukset (pyyntö tultava ko. käyttäjän sähköpostista tai yksityisviestillä). Tietojen poisto koskee käyttäjätunnuksen (nimimerkki), salasanan, sähköpostiosoitteen ja muiden mahdollisten käyttäjän tunnukseen liitettyjen tietojen poistoa. Käyttäjän kirjoittamaa sisältöä ei lähtökohtaisesti poisteta, koska internetiin käyttäjän julkaisema teksti on luonteeltaan sellaista ettei sen poistamista internetistä voida sivuston ylläpidon toimesta tehdä. Kirjoitukset on löydettävissä internetin välimuisteista, vaikka ne sivustolta poistettaisiinkin. Viestien poistopyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Nimimerkki vapautuu tunnuksen poistamisprosessissa uudelleen varattavaksi. Jos käyttäjä haluaa poistua, mutta jättää nimimerkkinsä varatuksi joksikin aikaa, voi hän pyytää ylläpitoa muuttamaan tunnuksensa tilaksi "poissa käytöstä". Tässä yhteydessä sähköpostiosoite ja muu yksilöivä tieto (yhteystiedot, allekirjoitukset yms.) poistetaan tunnukselta, eikä tunnusta siten ole enää yleensä myöhemmin mahdollista palauttaa käyttöön. Ylläpito voi poistaa tunnuksen lopullisesti kun se on ollut vuoden "poissa käytöstä"- tilassa tai edellisestä kirjautumisesta sivustolle on kaksi vuotta. Tällöin tunnus vapautuu uudelleen varattavaksi.

2.6 Tietoturva

Tiedot sijaitsevat suojatussa tietokannassa, kaupallisen hosting-tarjoajan palvelimella Suomessa. Manuaalisia aineistoja tiedoista ei ole olemassa. 

Sivuston liikennöinti on salattua https- prokollan mukaista liikennettä. SSL- serifikaatilla suojatun tiedonsiirron palvelimen ja käyttäjän päätelaitteen välillä pitäisi estää salasanan tai muiden henkilötietojen joutumista selväkielisenä hyökkääjä haltuun. Sivusto pyörii kolmannen osapuolen kaupallisessa hosting- palvelussa ja palvelinten tietoturva ja palvelinta vastaan kohdistettujen fyysisten tai tietoverkon kautta tapahtuvien hyökkäysten torjunta on heidän vastuulla. 

Käyttäjän vastuulla on varmistaa että:
 • Sivuston käyttäjätunnuksessa käytetään riittävän vahvaa yksilöllistä salasanaa, JOKA EI SAA OLLA käytössä missään muulla sivustolla tai palvelussa. Etenkään sivustoon liitetyllä sähköpostiosoitteella tai muussa palvelussa joka on sähköpostin avulla yksilöitävissä samaan käyttäjään. 
 • Sivuston tunnistautumistietoja säilytetään huolellisuutta noudattaen, eikä luovuteta muiden henkilöiden tietoon.
 • Käyttäjän omien laitteiden ja verkkoyhteyden tietoturva on kunnossa
Näiden perusperiaatteiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Ylläpito ei vastaa mistään kolmannen osapuolen hallinnoimilla sivustoilla tai palveluissa tapahtuvista vahingoista, joka seuraa sivuston käyttäjätilien kaappauksesta. Tällaiset voidaan välttää huolehtimalla erityisesti yllä olevien perusperiaatteiden kohdasta yksi.

Sivuston Xenforo- ohjelmistoon ja sen lisäosiin on ylläpitosopimus. Ohjelmistoalustan tietoturva pidetään kunnossa huolehtimalla säännöllisistä päivityksistä. Hosting- palveluntarjoaja vastaa tietokantaohjelmiston, php, apache ja muiden palvelinohjelmistojen tietoturvasta ja päivityksistä.

2.7 Yksityisyys

Käyttäjä voi määritellä sivustolla omat yksityisyysasetuksensa itse. Voit mm.
 • Estää paikallaolosi näkyminen muille käyttäjille
 • Estää syntymävuoden ja/tai syntymäpäivän näkyminen muille käyttäjille.
 • Estää muita käyttäjiä katsomasta profiiliasi ja lähettämästä sinulle profiiliviestejä
 • Estää seuraamisesi sivustolla (vastaanottamasta uutisfiidiä aktiviteeteistasi)
 • Estää lähettämästä sinulle yksityisviestejä
 • Estää muita katsomasta mitä teet foorumilla
 • Määritellä sallitko sähköpostin vastaanoton sivustolta ja missä tilanteissa.
 • Määritellä vapaasti mistä aktiviteeteista saat ilmoituksia (sähköposti tai sivuston ilmoitustoiminto)
Nämä asetukset löytyvät seuraavan linkin takaa http://lampopumput.info/foorumi/account/privacy

3. Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjän suhteen:

 1. Tiedonsaantioikeus. Käyttäjän tulee tietää mitä ja mihin hänen tietojaan käytetään ja hänellä on oltava pääsy omiin tietoihinsa. Tietojen käyttö on selostettu tämän selosteen kappaleessa kaksi ja sen alakappaleissa. 
 2. Oikeus tietojen katsomiseen ja oikaisuun. Käyttäjällä on oikeus nähdä ja muuttaa henkilötietojaan. Käyttäjä näkee ja voi muuttaa tietonsa itse sivuston käyttäjäprofiilin kautta (esim. sähköpostiosoite). Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää apua tietojen muuttamiseen ylläpidolta. Lue alta rajoitukset koskien muutos- ja oikaisupyyntöjä. 
  Käyttäjän tiedot muutettavissa seuraavan linkin takaa http://lampopumput.info/foorumi/account/
 3. Oikeus tietojen poistamiseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää ylläpidolta tilinsä poistamista. Tällöin poistetaan kaikki henkilötiedot. Ylläpito voi poistaa käyttäjän tilin, mikäli sitä ei ole käytetty vuoteen. (Katso kappale 2.5) 
 4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Ylläpito voi pyynnöstä antaa käyttäjälle sivuston ohjelmiston tarjoaman XML- tiedoston käyttäjätiedoista. Tämä on yhteensopiva ainakin muiden vastaavalla versiolla olevien Xenforo alustojen kanssa.
Tietosuoja-asetuksessa on joitain muitakin kohtia jotka selviävät parhaiten tietosuoja-asetuksesta (http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm). Rekisteröidyn oikeudet luvussa III.

Mikäli sivuston käyttäjä antaa vain sivuston vaatimat perustiedot, ei sivuston ylläpidolla ole mahdollisuutta tunnistaa häntä ja yhdistää kenenkään todelliseen henkilöön. Sivustolle on kiellettyä syöttää mitään arkaluontoista henkilötietoa. Tämä rajoittaa sovellettavien artikloiden määrää (GDPR II Luku artikla 11, kappale 2). Sähköpostiosoitteessa voi olla mainittu henkilön tai yrityksen nimi, mutta sivustolla ei ole mitään mahdollisuutta tarkistaa onko sähköpostin takaa toimiva henkilö todellisuudessa kyseinen oikeudellinen henkilö.  

Rajoitus tietojen muutos- ja oikaisupyyntöihin

Kaikki ylläpidolle esitetyt oikaisu- ja muutospyynnöt pitää tehdä siten että nimimerkki on tunnistettavissa sivuston käyttäjätietokannassa olevaan tunnukseen ja sähköpostiosoitteeseen. Muutospyynnön on käytännössä tultava sivuston tunnukseen liitetystä sähköpostiosoitteesta tai sivuston yksityisviestin kautta.

4. Uutiskirjeiden tai ylläpidon tiedotteiden lähettäminen

Sivustolla on tekninen mahdollisuus lähettää käyttäjille uutiskirjeitä ja teknisiä tiedotteita sähköpostiin. Nämä voidaan käyttäjäprofiilista erikseen estää. Kriittisessä tilanteissa ylläpito voi pakottaa sähköposti-ilmoituksen käyttäjille, mikäli se käyttäjän tai sivuston turvallisuuden kannalta on välttämätöntä.

5. Evästeiden käyttö

Varmistaaksemme, että käyttäjä saa asianmukaisimmat tiedot ja parhaan palvelun vieraillessaan sivustollamme, keräämme tietoja käyttämällä evästeitä. Tämä auttaa meitä (ja valtuutettuja kolmansia osapuolia) tarjoamaan käyttäjälle yksilöidyn kokemuksen, kun hän vierailee sivustollamme. Haluamme käyttäjän ymmärtävän kuinka käytämme evästeitä. Alla kerromme minkätyyppisiä tekniikoita käytämme, miten ne toimivat ja minkälaisia valintoja käyttäjä voi tehdä niiden käytön osalta.

Evästeet ovat tietoja sisältäviä pieniä tiedostoja, jotka lähetetään käyttäjän selaimelle verkkopalvelimelta ja jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään käyttäjän laitteen tai istunnon tunnistamiseen. On olemassa kahdentyyppisiä evästeitä, pysyviä ja väliaikaisia ”istuntoevästeitä”. Pysyvät evästeet tallennetaan tiedostoksi käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle pidemmäksi aikaa. Istuntoevästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle väliaikaisesti käyttäjän vieraillessa sivustollamme, ja ne poistetaan käyttäjän sulkiessa sivun. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä evästeitä, hän voi muokata asetuksia selaimensa turvallisuusasetuksissa.

Sivullamme voi olla kolmansien osapuolten mainoksia ja interaktiivisia linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joista emme ole vastuussa. Emme voi vaikuttaa ulkopuolisten sivustojen sisältöön, vaan näiden sivustojen oma ylläpito vastaa niiden tietoturvasta ja henkilötietojen käsittelystä. Mainostajat voivat käyttää evästeitä ja muita teknisiä keinoja joilla seurataan mainosten tehokkuutta ja kohdentamista. Mainoksia voidaan näiden avulla luokitella kiinnostusten kohteiden mukaisiin luokkiin käyttäjän internetkäytön perusteella. Näitä tietoja ei mitenkään yhdistetä käyttäjän henkilötietoihin, kuten tunnukseen tai sähköpostiosoitteeseen. Emme voi vaikuttaa näiden evästeiden toiminnallisuuteen, jonka vuoksi tietosuojailmoituksemme ei kata kolmannen osapuolen toimesta tapahtuvaa tietojen käsittelyä. Käyttäjä voi ottaa evästeet pois käytöstä selainasetuksissaan tai säätää evästeiden käyttöään alla olevan kappaleen 5.2 ohjeiden mukaan.

Tässä on lista oppaita, kuinka evästeiden käytöstä poistaminen tehdään suosituimmilla selaimilla:

HUOM! Linkit olleet toiminnassa 10.11.2018. Linkkejä ei päivitetä aktiivisesti.

Me ja palveluntarjoajamme käytämme seuraavia evästeluokkia:

5.1 Sivuston käyttämät ja luomat evästeet

Nämä evästeet ovat tärkeitä, jotta voimme tarjota palveluamme. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi käyttäjiemme todentamiseen ja tunnistamiseen, kun he käyttävät sivustoamme. Ilman näitä evästeitä emme pystyisi tunnistamaan käyttäjää. 

Evästeitä käytetään muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asetuksiesi rekisteröinti ja ylläpito. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että pysyt kirjautuneena sisään, ja että sivusto pitää sivuston kielen ja ulkoasun sellaisena kuin olet sen asettanut. 
 • Tilastot. Tämä mahdollistaa meidän tarkkailla halutessamme yleisellä tasolla käyttäjien sivujen käyttöä, jotta voimme parantaa käyttökokemusta. Sivusto ei käytä kolmannen osapuolen analytiikkaa.

Sivuston luomat perustason evästeet, jotka mahdollistavat sivuston toiminnan ovat (tiedot Xenforon dokumentaatiosta, ylläpito ei pysty näitä tarkentamaan):

 • xf_csrf
  • Varastoi henkilökohtaisen "osoitekorttisi" (token), jolla varmistetaan että sivusto suorittaa toimintosi siten kuin haluat ja olet asettanut.
 • xf_session
  • Varastoi nykyisen istuntosi ID tunnuksen.
 • xf_user
  • Varastoi yksilöllisen avaimesi. Tämän avulla pysyt kirjautuneena sivustolle kun liikut siellä sivulta toiselle.

Sivustomme toiminnallisuus on rajoitettu, jos käyttäjä haluaa poistaa nämä evästeet.

5.2 Mainosevästeet

Sivustolla oleva Googlen mainoslisäke tallentaa Google AdSense mainostoimintoon liittyviä kolmannen osapuolen evästeitä. Näitä käytetään mainosten käyttäjäkohtaisessa automaattikohdentamisessa. Evästeet perustuvat selaimen käyttöhistoriaan eivätkä sisällä käyttäjää yksilöivää tietoa. Sivuston omilla ja kolmannen osapuolen evästeellä ei ole mitään linkkiä toisiinsa. Sivuston ylläpito ei käytä näitä evästeitä, vaan ne ovat kolmannen osapuolen (Google inc) käytössä. 

Voit kieltää Google-mainosevästeiden tietojen keräämisen asentamalla Googlen opt-out lisäosan selaimeesi osoitteesta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Laajempi sivusto jolla voit kieltää eri toimijoiden selainpohjaista mainontaa tai muita palveluita tarjoavien evästeiden toiminnan:
http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset
Tarkemmin tietoa selainpohjaisesta mainonnasta:
http://www.youronlinechoices.com/fi/usein-kysytyt-kysymykset#6

5.3 Muut kolmannen osapuolen evästeet

Muita kolmannen osapuolen evästeitä ovat esimerkiksi Facebook- tai Twitter-jakamiseen tarkoitetut evästeet. Nämä evästeet ovat tavallisesti asetettu kolmansien osapuolien toimesta, joten tällä sivustolla ei ole pääsyä niihin.

6. Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Back
Ylös Bottom